فتومونتاژ چیست؟

axasi-photo-montaj فتومونتاژ چیست؟
فتومونتاژ چیست؟ در واقع خلق یک تصویر جدید از تصاویر یا عکس های مختلف که به صورت هنرمندانه در کنار یکدیگر قرار می گیرند را فتومونتاژ می گویند. تصویر ایجاد شده از این تلفیق روایت گر یک داستان یا نشان دهنده یک معنای هنری خاص است، مونتاژ شکل خاصی از هنر است که در حال حاضر با استفاده از پردازش عکاسی در عکس های دیجیتالی منجر به تولید عکس هایی به شکل منظم...
خواندن را ادامه دهيد
  70 Hits
  نظرات 0
برچسب شده در:
70 Hits
نظرات 0