پرسش های رایج در زمینه عکاسی نوزاد و کودک

  • بهترین زمان برای گرفتن عکس نوزاد چه زمانی است؟

بهترین زمان بین 7 تا 14 روزگی می باشد. (و مناسبترین زمان در این بین حدود 7 روزگیست.)
و برای نوزادانی که زودتر به دنیا آمده اند و مدتی را در بیمارستان سپری کرده اند بهترن زمان برای عکاسی ،در اولیـن هفت روزیست که به خانه فرستاده می شوند.

  • چرا انقدر زود؟

چون در2 هفته اول ،نوزادان زمان بیشتری را در خواب هستند و به دلیل خواب عمیقی که دارند می توان آنها را در مناسبترین فرم برای عکاسی قرار داد.

  • عکاسی از نوزادان چقدر زمان می برد؟

عکاسی از نوزادان نیاز به صبر و حوصله ی زیادی دارد و ما حدود 2 الی 3 ساعت زمان به این کار اختصاص می دهیم.
چرا که نوزادان قابل پیش بینی نبوده و ممکن است نا آرام شوند و احتیاج به شیر داشته باشند. پس ما زمان لازم را می دهیم تا نوزاد دوباره به خواب عمیقی رفته وکاملا با آرامش در پوزیشن مناسب برای عکاسی قرار گیرد.

  • بعد از دوران نوزادی چه زمان هایی برای عکاسی مناسب است؟ چرا؟

-یک ماهگی
-سه ماهگی
-شش ماهگی
-نه ماهگی
-تولد یک سالگی
در واقع ماه های گفته شده، زمان های طلایی برای عکاسی هستند و در هر یک از این دوره ها کودک شما مهارت جدیدی داشته که در دوره ی قبل قادر به انجام آن نبوده و به این ترتیب پروسه ی رشد و یادگیری مهارت های کودکتان هم به زیبایی ثبت می شود.